Wybór ubezpieczenia na wakacje dla dziecka

Lada dzień rozpoczną się wakacje, a wraz z nimi sezon wyjazdów dzieci na kolonie, obóz czy też wypoczynek poza domem wraz z opiekunem. W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pociech i zadbać o ich odpowiednie ubezpieczenie. Jaką polisę wybrać radzi ekspert Centrum Odszkodowań DRB, Joanna Kostyszyn.

21.6drb

Jeśli dziecko wybiera się na wyjazd wakacyjny, podczas którego nie będzie uprawiać sportów ekstremalnych, możemy zabezpieczyć je polisą o warunkach zbliżonych do polis, jakie oferuje się w szkołach. Jest to zabezpieczenie w razie następstw nieszczęśliwych wypadków i będzie podstawą do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Ważnym elementem podczas wyboru ubezpieczenia jest kwota sumy gwarancyjnej. Od niej zależy jakie odszkodowanie otrzyma nasza pociecha.

Jeśli dziecko podczas wyjazdu będzie brało udział w aktywnościach, które definiowane są jako sporty podwyższonego ryzyka czy też ekstremalne, warto zadbać o to by polisa obejmowała taką aktywność. Dodatkowo można rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie sprzętu sportowego.

W przypadku wyjazdu dziecka za granicę warto wykupić polisę, która będzie zawierała w pakiecie także koszty leczenia poza krajem m. in. wizyty lekarskie, koszty leków, zabiegów, operacji, pobyt w szpitalu, transport sanitarny i powrotny do kraju.

Jeśli planujemy wypoczynek wraz z dzieckiem poza domem, nieodłącznym elementem powinno być także wykupione przez rodziców ubezpieczenie OC w życiu prywatnym czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w którym zawarty będzie zapis dotyczący sprawowania opieki nad dzieckiem. Pozwoli on na pokrycie kosztów naprawy lub leczenia w przypadku szkód wyrządzonych przez małoletniego – zarówno na mieniu, jak i na osobach trzecich.