Wyjazd integracyjno-edukacyjny dzieci i młodzieży

Wyjazd integracyjno-edukacyjny i atrakcje dla wychowanków Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej

Po raz kolejny Centrum Odszkodowań DRB wsparło finansowo wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży z lokalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Tym razem podopieczni Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej mieli możliwość poznania dwóch bardzo interesujących miejsc, a mianowicie Młodzieżowego Teatru Cyrkowego „Cyrkland” oraz Huty Julia w Piechowicach. Celem wyjazdu była zarówno integracja młodzieży, jak i edukacja w zakresie niespotykanych na co dzień zawodów oraz wbrew pozorom nie tak bardzo skomplikowanych procesów produkcji zachodzących w hucie. Czytaj więcej >>