Wypadek przy pracy – jak dochodzić odszkodowania

Od 1 kwietna 2017 r. wzrosła kwota wypłacanych jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, których liczba z roku na rok wzrasta. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny – w pierwszym półroczu 2016 r. doszło do 39 233 wypadków, czyli w porównaniu z ubiegłym rokiem ich liczba wrosła o 2 122. Niestety mało osób wie, jak w takich przypadkach starać się o należne im odszkodowanie. Podpowiadamy, jak to zrobić krok po kroku.

wypadek-przy-pracy

Jak dochodzić swoich praw do odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń. Kierując swoje roszczenia do ZUS-u powinniśmy złożyć następujące dokumenty: wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, prawomocny wyrok sądu pracy – w przypadku, gdy zdarzenie zostało uznane na drodze sądowej za wypadek przy pracy, zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentację medyczną oraz ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

bartosz-kozak– Poszkodowanemu należy się wypłata jednorazowego odszkodowania. Wysokość takiego świadczenia uzależniona jest od doznanego uszczerbku na zdrowiu. Ocena uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest przez lekarza orzecznika wyznaczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy poszkodowany nie zgadza się z decyzją wydaną przez ZUS, na podstawie oceny sporządzonej przez lekarza orzecznika, może złożyć Sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin na złożenie sprzeciwu to 14 dni od dostarczenia decyzji. Sprzeciw należy zrobić za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydala decyzję. Jeżeli decyzja komisji lekarskiej nadal nie jest dla nas satysfakcjonująca możemy złożyć odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji do Sądu, również za pośrednictwem ZUS. – wyjaśnia Bartosz Kozak, Radca prawny Centrum Odszkodowań DRB.

Innymi świadczeniami, które możemy otrzymać są te uzyskane z tytułu niezdolności do dalszej pracy zawodowej. Od pierwszego dnia zwolnienia należy nam się zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Gdy po okresie pobierania zasiłku chorobowego (182 dniach) nadal nie możemy podjąć pracy zawodowej, przysługuje nam świadczenie rehabilitacyjne, które można pobierać przez okres dwunastu miesięcy.

  • Jak wyglądają kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy?
  • Jak ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy?
  • Kiedy i w jakich okolicznościach może zdarzyć się odmowa wypłaty odszkodowania?

Na te i inne pytania odpowiedzi można uzyskać poprzez wysłanie bezpłatnego zapytania do eksperta DRB – tutaj >>