Wypadek sprzed lat a odszkodowanie

Osoby poszkodowane często nie wiedzą, że mogą starać się o odszkodowanie za zdarzenie sprzed lat. Bywa bowiem tak, że skutki wypadku ujawniają się dopiero po latach lub dopiero po czasie dowiadujemy się, jakie świadczenia nam się należą. Właśnie dlatego warto sprawdzić, jak ubiegać się o wypłatę pieniędzy z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Istotny w takich przypadkach jest termin przedawnienia. Jest to okres, w którym osoba poszkodowana ma prawo zgłosić swoje roszczenia do sprawcy wypadku lub bezpośrednio do jego ubezpieczyciela. Zasadniczy termin, w którym możemy dochodzić praw do należnego odszkodowania, wynosi 3 lata. Warto jednak zapamiętać, że w przypadku, gdy szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku, przedawnienie następuje po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa – bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie czy osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z kodeksem karnym zdarzenie zostaje uznane za powstałe w wyniku czynu noszącego znamiona przestępstwa, jeśli jego następstwa skutkują rozstrojem zdrowia ofiary trwającym powyżej 7 dni lub jej śmiercią. W związku z tym każda osoba, która w wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń ciała lub straciła bliską osobę może skorzystać z dwudziestoletniego okresu przedawnienia. Inaczej sprawa przedstawia się, gdy poszkodowana jest osoba małoletnia. W takim przypadku przedawnienie roszczenia następuję po upływie 2 lat od uzyskania przez osobę poszkodowaną pełnoletniości. Oznacza to, że taka osoba może ubiegać się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie do czasu ukończenia 20 roku życia. W jaki sposób uzyskać należne świadczenia?

Inforgrafika_Odszkodowania sprzed lat_Centrum Odszkodowań DRB

Szkoda na osobie

W momencie, gdy w wypadku doznaliśmy uszkodzenia ciała, przede wszystkim należy nam się wypłata zadośćuczynienia. – Chcąc odpowiednio udokumentować doznane przez nas szkody, do wniosku o wypłatę należnego odszkodowania powinniśmy dołączyć wszelką dokumentację medyczną, w skład której wchodzą wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji. Dzięki załączonym dokumentom będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie adekwatne do poniesionego przez nas uszczerbku na zdrowiu – wyjaśnia Marzena Walkowska, kierownik działu likwidacji szkód Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w uzyskaniu należnego odszkodowania. Osoba poszkodowana może starać się również o zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych z rekonwalescencją, do których można zaliczyć dojazd do placówek medycznych, zakup leków czy rehabilitację. Ponadto osoby czynne zawodowo mogą starać się o odszkodowanie za utracony dochód. – Warto pamiętać, że w przypadku, gdy na skutek wypadku poszkodowany nie może wykonywać swojego zawodu, sprawca zdarzenia zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przebranżowieniem, takich jak np. kursy doszkalające – dodaje Marzena Walkowska.

Śmierć bliskiej osoby

Strata najbliższej osoby to wielka trauma dla rodziny zmarłego. Często w takiej sytuacji następuje gwałtowne pogorszenie się naszej sytuacji materialnej, co w połączeniu z cierpieniem psychicznym związanym ze śmiercią kogoś ważnego dla nas, może prowadzić do poważnych kłopotów. Dlatego warto jest starać się o wypłatę stosownego odszkodowania. Dodatkowe fundusze pomogą nam w tak zwanym zabezpieczeniu jutra. Osoby najbliższe mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania, które ma zrekompensować znaczne pogorszenie sytuacji życiowej na skutek śmierci członka rodziny. Dodatkowo możemy strać się o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, renty alimentacyjnej oraz zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci bliskiej osoby. – O wypłatę należnych świadczeń mogą ubiegać się również osoby, które nie były rodziną zmarłego w powszechnym rozumieniu. Oznacza to, że prawo do odszkodowania mają również konkubenci. Wystarczy, że odpowiednio udokumentują swoje bliskie relacje ze zmarłym. Do poświadczenia naszej bliskiej relacji przydatne będą wspólne zdjęcia czy zeznania sąsiadów lub przyjaciół – dodaje Marzena Walkowska.

Uszkodzenie mienia

Podczas wypadku bardzo często dochodzi do zniszczenia naszej własności, takiej jak auto, telefon czy komputer. Sprawca zdarzenia ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z naprawą naszego mienia. W przypadku uszkodzenia auta, osoba poszkodowana ma prawo do wyboru sposobu likwidacji szkody. Może się ona odbyć w wariancie kosztorysowym lub warsztatowym. – Osoba poszkodowana może zaakceptować dokonany przez rzeczoznawcę kosztorys i po wypłacie odszkodowania we własnym zakresie dokonać naprawy mienia. Innym sposobem jest wybór wariantu warsztatowego, inaczej zwanego rozliczeniem bezgotówkowym. W takim przypadku osoba poszkodowana wybiera salon, w którym ma zostać dokonana naprawa i dostarcza wycenę do ubezpieczyciela, który z kolei rozlicza się bezpośrednio z tym salonem – tłumaczy ekspert DRB.