Wypadek w gospodarstwie rolnym

Pomagałam sąsiadce w pracach w gospodarstwie rolnym. Pracując przy budynku gospodarczym, spadłam z drabiny, bo ułamał się szczebel i złamałam nogę. Czy mogę starać się o odszkodowanie?

porada

Każde gospodarstwo rolne powinno być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

W przypadku, jeśli do szkody dojdzie w związku z pracami w gospodarstwie, może Pani starać się od odszkodowanie. Musi Pani jednak wykazać, że szkoda powstała w związku z zaniedbaniami rolnika.
Jak wynika z listu, pracowała Pani przy budynkach gospodarczych, ponadto rolnik miał obowiązek zapewnić Pani bezpieczny sprzęt do pracy, którego to obowiązku nie dopełnił.

W związku z powyższym ma Pani prawo starać się o odszkodowanie z OC gospodarstwa rolnego. Powinna Pani uzyskać informacje o ubezpieczycielu rolnika i skierować do niego roszczenia. Proszę pamiętać, że oprócz odszkodowania np. zwrot kosztów leczenia może Pani starać się o tzw. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Porada prawna: Bartosz Kozak, Radca prawny DRB

Więcej informacji na temat wypadków w gospodarstwie rolnym i świadczeń przysługujących w tym zakresie znajdują się w artykule eksperckim w Biurze Prasowym DRBprzeczytaj więcej >>