Zadośćuczynienie dla bliskich osób poszkodowanych

Sąd Najwyższy wczoraj (27 marca 2018) stwierdził, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jest to niewątpliwie duży krok do przodu w zakresie ujednolicenia linii orzeczniczej sądów i możliwości w zakresie jeszcze mocniejszego wsparcia tychże osób w uzyskaniu należnych świadczeń, jakie DRB realizuje.

Jest to stanowisko w odpowiedzi na pytanie skierowane w kwietniu 2017 r. przez Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego (SN), czy bliscy osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych mogą żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wypłaty zadośćuczynienia. Jeśli tak, to czy powinno ono być wypłacane z OC komunikacyjnego? Na decyzję niewątpliwie czekały cały sektor ubezpieczeniowy, jak i my oraz pozostałe firmy odszkodowawcze.

Wypowiedzi w tym temacie udzieliła na łamach dzisiejszego wydania „Rzeczpospolitej” Edyta Szymkowiak, Dyrektor Pionu Dochodzenia Roszczeń Centrum Odszkodowań DRB:

– To bardzo dobra wiadomość dla najbliższych osób dotkliwie poszkodowanych w różnych zdarzeniach, a stanowisko SN spowoduje ujednolicenie linii orzeczniczej sądów. Będzie też szansą na polubowne kończenie sporów o zadośćuczynienie, bez kierowania roszczeń na drogę sądową – komentuje Edyta Szymkowiak, dyrektor pionu dochodzenia roszczeń Centrum Odszkodowań DRB. – Jest to szczególnie istotne w obliczu życiowych tragedii, jakie stały się udziałem rodzin najciężej poszkodowanych. Dotychczas pośrednio poszkodowani nie mogli korzystać z takiej samej ochrony jak bezpośrednio poszkodowani – dodaje Szymkowiak.

Pełen materiał pt. “Zadośćuczynienie dla bliskich osoby, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – uchwała SN” autorstwa red. Marka Domagalskiego do przeczytania tutaj >>

Przy tej okazji należy zaznaczyć, że od zeszłego roku w ramach oferty DRB wprowadziliśmy usługę zadośćuczynienia dla osób pośrednio poszkodowanych, więc jak widać wyprzedzamy trendy i odpowiadamy na społecznie ważne problemy, które są teraz prawnie potwierdzane oraz regulowane. Tym samym to kolejny dowód na to, że obrane kierunki pomocy, rozwoju i dywersyfikacji usług DRB jakie realizujemy są przemyślane i właściwe.

Wszystkie informacje na temat usługi DRB w zakresie pomocy osobom pośrednio poszkodowanym dostępne są tutaj >>

Powyższa decyzja SN to niewątpliwie ważny sygnał, ze rynek odszkodowań poszerza się o nowe obszary i otwiera na kolejne problemy ludzi, które niewątpliwie będziemy w stanie nieustannie efektywnie realizować z myślą o osobach poszkodowanych oraz ich najbliższych.