Zadośćuczynienie dla klienta DRB za obrażenia konarem

Na spacerujących małżonków, Panią Michalinę i Pana Piotra* spadł konar, który ułamał się pod naporem śniegu. Na skutek wypadku Pan Piotr zmarł, a Pani Michalina doznała wielu ciężkich obrażeń m.in. złamania kręgów piersiowych, co spowodowało porażenie kończyn dolnych. Poszkodowana o pomoc w ubieganiu się o należne jej odszkodowanie poprosiła pracowników Centrum Odszkodowań DRB.

Poszkodowana wraz z mężem przed wypadkiem prowadziła aktywny tryb życia. Strata najbliższej osoby, jak również zmiana całego, dotychczasowego życia odbiła się także na zdrowiu psychicznym Pani Michaliny, u której pojawił się zespół depresyjny. Pokrzywdzona wraz ze swym poprzednim pełnomocnikiem przez kilka lat bezskutecznie starała się o wypłatę należnego jej odszkodowania. Po wielu nieudanych próbach Pani Michalina postanowiła oddać swoją sprawę w ręce specjalistów z DRB.

W ramach podjętych działań pracownicy Centrum Odszkodowań DRB uzyskali dla klientki kwotę 623 380,27 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z należnymi odsetkami.

Pracownicy DRB jednak na tym nie poprzestali i obecnie prowadzone są działania mające na celu uzyskanie dla pokrzywdzonej oraz dwójki jej dzieci zadośćuczynienia za śmierć Pana Piotra, jak również wypłatę należnej renty.

*dane osobowe klienta DRB zostały zmienione na użytek artykułu w celach informacyjnych