Zadośćuczynienie z polisy OC a leczenie

O czym warto pamiętać ubiegając się o zadośćuczynienie z polisy OC w związku z trwającym leczeniem?

Bardzo często spotykamy się z przypadkami, gdy osobom poszkodowanym odmawia się wypłaty zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy wypadku do czasu zakończenia leczenia. Tego rodzaju praktyki są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

porada specjalisty DRB

Nie istnieje żadna przesłanka prawna pozwalająca na uzależnienie wypłat odszkodowania od zakończenia leczenia. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty świadczenia w określonych terminach – 30, maksymalnie 90 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. Ubezpieczyciel ma zatem obowiązek prawidłowo określić z pomocą lekarzy specjalistów nie tylko skutki wypadku dla zdrowia poszkodowanego, ale również rokowania odnośnie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Porada: Edyta Szymkowiak, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB