Źle cię leczą? Złóż skargę.

Porady eksperta DRB zostały opublikowane w dwutygodniku “Przyjaciółka”.

Jeśli lekarz lub placówka służby zdrowia narusza możesz złożyć na nich skargę i domagać się zadośćuczynienia.

Prawo do ochrony zdrowia i życia gwarantuje Konstytucja, konwencje i umowy międzynarodowe
a także szereg ustaw, przede wszystkim – Polska i Europejska Karta Praw Pacjenta. Co należy pamiętać?

WYCINEK ARTYKUŁY DOSTĘPNY  >>

Źródło: dwutygodnik “Przyjaciółka” (02.06.2016 r., autor: Alicja Hass, fot. fotolia)