Zmieniamy się dla Was! Witamy w Grupie DRB

Drodzy Państwo miło jest nam oznajmić, że w związku z rozwojem firmy i nowymi planami strategicznymi, Spółka DRB zmieniła swoją strukturę. Od 31 października 2014 r. witamy Państwa w Grupie DRB!

Mogą Państwo zastanawiać się „co” lub „kto” był powodem takich zmian? Odpowiedź jest jedna – PAŃSTWO, a dokładniej chęć sprostania Państwa oczekiwaniom. Grupa DRB chce wciąż podwyższać poziom obsługi Klientów, otworzyć nowe możliwości kariery dla Współpracowników oraz być jeszcze bardziej wiarygodnym „rzecznikiem” osób poszkodowanych i jeszcze skuteczniej pomagać im szybciej odzyskiwać należne odszkodowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i rosnącą pozycją firmy, Spółka DRB postawiła milowy krok na drodze rozwoju firmy.

– Nasza decyzja związana z rozwojem Grupy DRB była tylko kwestią czasu – tłumaczy Arkadiusz Bochnak, Prezes Zarządu Grupy DRB. – Już w momencie powstawania firmy DRB, celem Zarządu, choć wtedy jeszcze bardzo odległym, było zdobycie statusu jednego z liderów rynku odszkodowań w Polsce oraz stworzenie stabilnej firmy, która będzie mogła sprostać zapotrzebowaniu rynku, a przy tym stać się równorzędnym Partnerem Klientów i Współpracowników. Obecnie cele przechodzą w rzeczywistość. Wprowadzone zmiany to krok milowy w historii DRB, który motywuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz naszych Partnerów. Jesteśmy przekonani, że nasza decyzja będzie owocowała nowym wyzwaniom, planom i działaniom z pożytkiem zarówno dla Grupy DRB, jak i jej szeroko pojętych interesariuszy – podsumowuje Prezes.

W skład Grupy DRB wchodzą spółki celowe odpowiedzialne za kluczowe obszary działalności, tj. spółki wyspecjalizowane w obsłudze prawnej, odzyskiwaniu odszkodowań, cesji wierzytelności, finansach oraz sprzedaży i marketingu. Ich celem jest jeszcze lepsze działania z precyzyjnie określonymi celami i zadaniami.

Więcej na temat Grupy DRB można przeczytać tutaj >>

Rozwój Grupy to pierwszy krok planowanych zmian mających na celu wdrożenie nowych procedur w głównych obszarach działalności Grupy DRB – ale nie ostatni!

Co zmiany oznaczają dla Klientów i Agentów DRB?

Dla sieci Agentów DRB to ważny sygnał, że ich potrzeby będą jeszcze sprawniej obsługiwane, a to za sprawą wyspecjalizowanej Spółki Sprzedaż i Marketing DRB. Spółka została wyodrębniona w ramach Grupy DRB. Jej zasadniczym celem jest dbania o sprawne zarządzanie siecią sprzedaży.

– Lepiej, skuteczniej i efektywniej – to główne przesłanki stworzenia nowej Spółki Sprzedaż i Marketing DRB” – mówił podczas spotkania z Menadżerami i Dyrektorami, 26 listopada w Pabianicach, Krzysztof Dribczak, Wiceprezes Zarządu Grupy DRB. – To krok, który wpłynie na pozytywnie relacje na linii: Firma-Agent-Firma, jej stabilność i jeszcze lepszą obsługę sieci sprzedaży, a w rezultacie jej intensywny rozwój. Ponadto dbając o wysokie kompetencje naszych Współpracowników, będziemy wciąż stawiać na skuteczne szkolenia dające nowe szanse rozwoju, atrakcyjne systemy motywacyjne oraz szerokie wsparcie liderów – dodał Wiceprezes.

Grupa DRB to lepsza i wygodniejsza praca dla Współpracowników. To także sygnał dla Partnerów Biznesowych i Klientów, że wraz z rozwojem firmy zyskują ogromne wsparcie ze strony wiarygodnej, kompetentnej i silnej Spółki. Jej Klienci mogą liczyć na jeszcze szybszą obsługę i lepszą ochronę. Od dnia 25 listopada DRB wprowadziło nowy wzór umowy dla Klienta – zgodny z wymogami nowych przepisów prawa konsumenckiego , które wejdą w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Niemniej jednak DRB, jako Spółka kreująca rynek, wyszła szybciej naprzeciw wymogom prawa i na miesiąc przed ich wprowadzeniem , już zaimplementowała je w swoje struktury. Dzięki temu Klienci mogą czuć się bardziej bezpieczni i mieć pewność, że firma dba o ich prawa tworząc dla nich dogodne warunki współpracy.

Główne filary pracy:

  1. Jeszcze lepiej – produkty DRB najlepsze na rynku.
  2. Coraz szybciej – sprawna wypłata odszkodowań.
  3. Znacznie skuteczniej – coraz wyższe odszkodowania.

Cel Grupy DRB?

Najwyższa jakość na rynku odszkodowań.

Grupa DRB to potwierdzenie mocnej pozycji, budowanej konsekwentnie od 10 lat i opartej na wysokich kompetencjach Współpracowników oraz zaufaniu Klientów.

Rok 2015 będzie rokiem DRB!