Zniszczenia w wyniku silnego wiatru

Trąby powietrzne to w naszym kraju wciąż rzadkość, ale często możemy spotkać się z porywami wiatru, których siła potrafi wyrządzić spore szkody. Jak można zabezpieczyć się przed skutkami wichur w otoczeniu domu i w jaki sposób potem dochodzić swoich praw – radzi Edyta Szymkowiak.

silne-wiatry_zniszczenia_kspert_drb

Większość ubezpieczeń nieruchomości obejmuje swoim zakresem skutki wichur lub nawet huraganów. Takie ryzyko uwzględnia się również przy większości polis dotyczących ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – raczej nie spotyka się polis chroniących wyłącznie przed skutkami silnego wiatru.

Według definicji OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) huraganem określa się silny wiatr wiejący z określoną prędkością. W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego mogą pojawić się rozbieżności dotyczące określenia samej prędkości wiatru. Informację o prędkości wiatru, z jaką mieliśmy do czynienia na danym obszarze i w określonym czasie możemy uzyskać w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W przypadku wystąpienia szkody należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego u swojego Ubezpieczyciela i zadbać o odpowiednie udokumentowanie strat.